Tervetuloa tiedekulmaan, uuden ajattelun ytimeen.

 

Helsingin yliopiston Tiedekulma kehittyy ja laajenee. Nykyiseen hallintorakennukseen vuonna 2017 valmistuva uusi Tiedekulma on paikka, joka tuo tieteen meidän jokaisen ulottuville.

Täällä kerromme, mistä uudessa Tiedekulmassa on kyse ja miten se muuttuu konseptitason suunnitelmista konkreettisiksi palveluiksi ja sisällöiksi. Tiedekulman konseptin kehittämisestä vastaa Viestintä ja yhteiskuntasuhteet. Palvelukehitys on toteutettu yhteistyössä designtoimisto Kuudennen Kerroksen kanssa.

Miten saamme opiskelijat, tutkijat ja yhteistyökumppanit työskentelemään ja oppimaan yhdessä? Miten houkuttelemme Tiedekulmaan piipahtajia, matkailijoita ja elinikäisiä oppijoita?

Inspiroivassa fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä opitaan uutta, innostutaan, tehdään yhdessä ja ajatellaan kriittisesti. Yhteinen arvonluonti on yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen keskiössä.

Mikä tekee Tiedekulmasta Tiedekulman? Tiedekulman palvelukonsepti pohjautuu kävijöiden tärkeimpien asiointimotiivien ympärille rakennetuista seitsemästä Cornerista.

Kaikille avoimet, muunneltavat tilat tukevat vuorovaikutteista dialogia ja yhteiskehittämistä. Minkälainen tila tukee monikanavaista oppimista ja lisää tieteen vaikuttavuutta?

Toimiva konsepti syntyy vuorovaikutteisen, lukuisia eri sidosryhmiä osallistavan työn tuloksena. Mikä siis tekee Tiedekulmasta Tiedekulman?

Miten 2017 syksyllä avattavan Tiedekulman palvelukonsepti muuttuu käytännön toiminnaksi? Palvelukehitystyökalu antaa avaimet palveluita kehittäville tiimeille kehitystyön vaiheistamiseen ja jäsentelyyn matkalle konseptista valmiiseen Tiedekulmaan.