PALVELUKUVAUSTEN KONKRETISOINTI

HELMIKUU–MAALISKUU

Tiedekulman uudet palvelut testataan käyttäjillä ja niitä kehitetään yhdessä muiden palvelutiimien kanssa. Testausta ja kommunikaatiota varten palvelut kiteytetään. Käyttäjäpolut kuvataan tuotannon suunnittelun pohjaksi.

DEADLINE

24.3.2016

1.

VUOSIKELLO

Tiedekulman toiminta rakentuu puolivuosittain vaihtuvien teemojen ympärille, tehden palveluista osittain tapahtumaluonteisia ja monitieteisiä. Tutustu muiden kehitystiiminen palveluportfoliohin ja määrittele tapahtumaluonteisten palveluiden vuosikello yhdessä muiden kehitystiimien kanssa.

2.

KONKRETISOINTI & KÄYTTÄJÄPOLUT

Palveluiden kiteytys auttaa kommunikoimaan ideaa sekä käyttäjille että muille sidosryhmille. Konkretisoi kaikki palveluportfoliosi palvelut tekemällä niistä yhden sivun mainokset tai hyödynnä muuta havainnollistavaa esitystapaa, joka kuvaa palvelun arvolupaukset, toiminnan ja sisällön. Sisällön visualisointiin tarvittaessa apua graafiselta suunnittelijalta.

Kirjoita myös auki palveluiden monikanavaiset käyttäjäpolut; kuvaa miten palvelun asiakas käyttää palvelua eri vaiheissa ja kanavissa.

Tutustu konkretisoituihin esimerkkeihin

Tiedekulman alustavia palveluideoita

Palveluideat nuorten ohjaamiseen

Tiedekulma yleiset käyttäjäpolut

3.

NOPEAT KOKEILUT

Kehitettävästä palvelusta kannattaa pyytää palautetta mahdollisimman usein kohderyhmän edustajalta. Kokeilujen toteuttaminen voidaan tehdä erittäin kevyesti, esimerkiksi lyhyen keskustelun tai puhelinsoiton muodossa.

Käy palveluportfolio läpi, ja kysy palautetta jokaiseen palveluun kohderyhmän edustajalta. Ennen palautteen kysymistä mieti mihin erityisesti haluat saada vastauksia.

KEHITYSVAIHEEN TUOTOKSET

 

DEADLINE:

24.3.2016

ESITTELY:

7.4.2016

  1. Tiedekulman vuosikello
  2. Konkretisoidut palvelukuvaukset ja käyttäjäpolut