PALVELUN TUOTANTOSUUNNITELMA

HUHTIKUU–TOUKOKUU

Palveluiden tuotantosuunnitelma tarkentuu käyttäjätestien myötä, mutta alustavan suunnitelman luonnostelu aikaisessa vaiheessa antaa yleiskäsityksen esimerkiksi resurssi ja osaamistarpeista, poistaen riskiä päällekäisyydestä muiden tuotantotiimien kanssa.

DEADLINE

21.4.2016

1.

TIETOJÄRJESTELMÄT & KANAVAT

HUOM: VAIHEEN DL 24.3

Tiedekulman palvelut ovat monikanavaisia, eli Tiedekulman asiakas käyttää palveluita sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Monikanavaisuuden mahdollistamiseksi Tiedekulmaan on suunniteltu seuraavia tietojärjestelmiä:

 • Digitaalinen multimediaseinä
 • Tapahtumakalenteri & Tilanvarausjärjestelmä
 • Presemo / Flinga
 • Webcasting
 • Online Aspa
 • Tiedekulma.fi
 • Tiedepulssi sovellus

Määrittele palveluiden tietojärjestelmätarpeet ja kanavat seuraavia kysymyksiä hyödyntäen:

 • Miten palvelut tarjotaan Tiedekulman eri kanavissa? Mitä tapahtuu fyysisessä tilassa, mitkä ovat mobiilipalveluita? Miten asiakaskokemus pysyy yhtenäisenä eri kanavissa?
 • Mitä tietojärjestelmiä palvelun tuottaminen edellyttää?
 • Miten Tiedekulmaan suunniteltuja järjestelmiä voi hyödyntää palvelun tarjoamisessa?

2.

RESURSSIT

Mitä resursseja ja toimenkuvia palveluiden tuottaminen edellyttää? Tee palvelukohtainen resurssisuunnitelma hyödyntämällä seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka paljon palvelun tuottaminen edellyttää resursseja
  (henkilökunta, tilat, budjetti + muut resurssit)?
 • Mitä toimenkuvia palvelun tuottaminen edellyttää?
 • Minkälaista osaamista henkilökunnalta edellytetään? – määrittele toimenkuvat ja kirjoita työnkuvaukset
 • Mitä kaluste- / laiteinvestointeja palvelun tuottaminen edellyttää?
 • Mitä koulutustarpeita resursointi edellyttää?
 • Mitä tilatarpeita palvelulla on?

Vedä yhteen Cornerin kokonaisresurssitarpeet.

3.

KUMPPANIT

Mitä sidosryhmiä palvelun tuottamiseen tulee saada mukaan? Tuleeko jokin osa palvelusta ostaa yhteistyökumppanin kautta? Suunnittele palvelun sidosryhmäyhteistyö seuraavia kysymyksiä hyödyntäen:

 • Miten muut HY:n palveluntarjoajat voisivat olla mukana palveluntuotannossa?
 • Miten yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä voidaan hyödyntää palveluiden tuotannossa?
 • Mitkä yhteistyökumppanit olisivat erityisen soveltuvia toiminaan ulkoisina palveluntarjoajina?
 • Mikä on HY:n opiskelijoiden mahdollinen rooli palveluiden tuotannossa?
 • Mitkä sidosryhmät ovat palvelun tärkeimmät puolestapuhujat?

KEHITYSVAIHEEN TUOTOKSET

 

DEADLINE:

21.4.2016

ESITTELY:

12.5.2016

Tuotantosuunnitelma, joka sisältää:

 • Palvelukohtaiset tietojärjestelmätarpeet
 • Palvelukohtaiset resurssitarpeet
 • Suunnitelma sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden roolista