KONSEPTISTA KÄYTÄNTÖÖN

Miten Tiedekulman palvelukonsepti muuttuu käytännön toiminnaksi? Jatkokehitykseen suunniteltu palvelukehitystyökalu soveltuu yliopiston kehitystiimien muistilistaksi konseptin toteuttamisessa.

Työkalu ei anna valmiita vastauksia, mutta auttaa kehitystiimejä jäsentelemään ja vaiheistamaan kehitystyötä vuonna 2016.

TAUSTATIETOON TUTUSTUMINEN

TAMMIKUU – HELMIKUU 2016

Aloita palvelukehitys tutustumalla konseptiin ja parhaisiin käytäntöihin. On tärkeää, että konseptin ydin sisäistetään kunnolla ennen tarkemman kehitystyön aloittamista.

Työvaiheen tuotokset: Projektisuunnitelma, parhaat käytännöt

Tiedekulman konseptille on määritelty palvelulupaus ja asiakasprofiilit. Tämän työvaiheen tarkoituksena on määritellä alustavasti palveluportfolion sisältö, ja varmistaa, että palvelut  suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja ne tukevat Tiedekulman palvelulupausta.

Työvaiheen tuotokset: Alustava palveluportfolio, arvolupaukset

HELMIKUU–MAALISKUU 2016

Tiedekulman uudet palvelut testataan käyttäjillä ja niitä kehitetään yhdessä muiden palvelutiimien kanssa. Testausta ja kommunikaatiota varten palvelut kiteytetään. Käyttäjäpolut kuvataan tuotannon suunnittelun pohjaksi.

Työvaiheen tuotokset: Julisteet / prototyypit palveluista, käyttäjäpolut

TUOTANNON SUUNNITTELU

HUHTIKUU–TOUKOKUU 2016

Alustava suunnitelma antaa yleiskäsityksen esimerkiksi resurssi- ja osaamistarpeista ja vähentää päällekäisyyttä muiden tuotantotiimien kanssa. Palveluiden tuotantosuunnitelma tarkentuu käyttäjätestien myötä.

Työvaiheen tuotokset: Alustava, palvelukohtainen tuotantosuunnitelma

KÄYTTÄJÄTESTAUS

SYYSKUU-LOKAKUU 2016

Käyttäjätestaus on keskeisessä roolissa Tiedekulman kehitystyössä. Jotta pystymme varmistamaan sen, että tutkijat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit tulevat Tiedekulmaan työskentelemään, verkostoitumaan ja oppimaan, palveluideoita tulee kokeilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisimman kevyesti, oppia kokeilusta ja testata lisää.

Työvaiheen tuotokset: Käyttäjillä testatut, pilotointivalmiit palvelut.

VIESTINTÄ & SISÄLTÖ

MARRASKUU 2016

Tässä vaiheessa määritämme, miten ja missä kanavissa markkinoimme Tiedekulman sisältöjä, palveluita ja tapahtumia, jotta tutkijat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit tulevat Tiedekulmaan työskentelemään, verkostoitumaan ja oppimaan,

Työvaiheen tuotokset: Sisältösuunnitelma sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma vuodelle 2017.