KÄYTTÄJÄTESTAUS & PILOTOINNIN SUUNNITTELU

SYYSKUU-LOKAKUU 2016

Käyttäjätestaus on keskeisessä roolissa Tiedekulman kehitystyössä. Jotta pystymme varmistamaan sen, että tutkijat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit tulevat Tiedekulmaan työskentelemään, verkostoitumaan ja oppimaan, palveluideoita tulee kokeilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisimman kevyesti, oppia kokeilusta ja testata lisää.

DEADLINE

1.10.2016

1.

TESTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Käyttäjätestaus aloitetaan testaushypoteesieen ja kriteerien määrittelyllä. Hypoteesilla tarkoitetaan kehitystiimin tekemää oletusta palvelun tuottamasta asiakaskokemuksesta tai toimivuudesta. Suunnittele testit täydentämällä lauseet.

 • OLETUS (mitä kohderyhmän palvelutarpeesta halutaan saada selville)
  Me uskomme, että… [esimerkiksi työpaikasta kiinnostuneet opiskelijat tarvitsevat…]
 • TESTI (miten testi toteutetaan käytännössä)
  Voidaksemme olla varmoja, me…
 • KRITEERIT (mitä mitataan, mitkä ovat onnistumisen edellytykset)
  Olemme oikeassa, jos..

2.

TULOSTEN YHTEENVETO

Suunnittele etukäteen, miten dokumentoit testejä ilman että varsinainen testaustilaisuus häiriintyy. Tee yhteenveto tuloksista mahdollisimman pian testien jälkeen vastaamalla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • OLETUS (mitä haluttiin saada selville)
  Me uskoimme, että…
 • HAVAINNOINTI (mitä testissä todettiin ja havaittiin, ei ota vielä kantaa)
  Huomasimme, että…
 • OPPIMINEN (mitä mitataan, mitkä ovat onnistumisen edellytykset)
  Siitä opimme, että…
 • JOHTOPÄÄTÖKSET (mitä oppimisen perusteella tehdään)
  Tästä johtuen me…

3.

MITTAREIDEN MÄÄRITTELY

Kehitystyön tuloksia on tärkeää mitata säännöllisesti, mutta vielä tärkeämpää on mitata oikeita asioita. Jos halutaan esimerkiksi lisätä yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, mittarina voi olla toimeksiantoprojektien määrä / vuosi tai yhteistyöhön sitoutuneiden yritysten lukumäärän prosentuaalinen kasvu.

Määrittele palvelukohtaiset mittarit, joilla toimintaa tarkastellaan ja kehitetään käyttöönoton jälkeen. Määrittele mittarit myös Cornerin kokonaistoiminalle. Tutustu tästä Tiedekulman nykyisiin mittareihin ja pohdi voiko mittareita soveltaa tai hyödyntää.

 • Total amount of events / year
 • Exhibitions / year
 • Events organized by partners / year
 • Visitors in public events / year
 • Videos uploaded in Youtube / year
 • Videoviews on Youtube / year
 • Total likes on Facebook / year
 • Total followers on Twitter / year
 • Unique pageviews on website / year
 • Email subscribers / year

4.

PILOTIN SUUNNITTELU

Määrittele testien perustella ne palvelut, jotka halutaan pilotoida käytännössä. Pilotointi eroaa nopeista kokeiluista lähinnä keston perusteella. Tarkoituksena on tarjota palvelua mahdollisimman aidolla, mutta kevyellä tavalla noin 2-4 viikon ajan ja oppia kokeilusta. Pilotoinnin suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 • Mikä on tarvittava henkilötyöpanos pilotin toteuttamiseen?
 • Missä kanavissa pilotointi kannattaa järjestää?
 • Voidaanko useampaa palvelua pilotoida samanaikaisesti?
 • Miten pilotoinnista viestitään?
 • Miten menestystä mitataan?
 • Mitkä ovat onnistumisen kriteerit?
 • Voidaanko pilotoinnissa menestyvä palvelu ottaa käyttöön jo ennen avajaisia?
 • Miten pilottiprojekti skaalautuu?

Suunnittele palveluiden pilotointi edellisiä kysymyksiä hyödyntäen. Tiedekulman palveluiden pilotointi toteutetaan syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

KEHITYSVAIHEEN TUOTOKSET

 

TUOTOSTEN DL:

1.10

ESITTELY & SPARRAUS:

13.10

 1. Yhteenveto testituloksista
 2. Mittarit palveluiden laadun kehittämiselle
 3. Pilotointisuunnitelma