PALVELUPORTFOLIO + ARVOLUPAUKSET

HELMIKUU

Palvelukehitys alkaa olemassa olevaan tietoon, konseptiin ja parhaisiin käytäntöihin tutustumisella. On tärkeää, että konseptin ydin sisäistetään kunnolla ennen tarkemman kehitystyön aloittamista. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään myös projektisuunnitelma vuodelle 2016.

DEADLINE

4.3.2016

1.

PALVELUPORTFOLION ALUSTAVA MÄÄRITTELY

Määrittele alustava palveluportfolio eli palvelukokonaisuus, jonka ympärille Cornerin toiminta rakentuu.

Portfoliossa voi olla mukana yliopiston olemassa olevia palveluita, Cornereiden kehitystyössä esitettyjä ideoita tai täysin uusia ideoita. Mieti myös yliopiston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa palveluja voisi tarjota yhdessä. Tässä vaiheessa palveluportfolion sisältö pohjautuu oletuksiin, mutta on tärkeää tehdä ketterästi ensimmäinen versio, jota iteroidaan palautteen myötä tarkemmaksi. Listaa vain keskeisimmät palvelut, mahdollisimman konkreettisella tasolla.

2.

SUUNNITTELU-KRITEERIT

Tiedekulman palvelukonsepti perustuu käyttäjätarpeisiin. Palvelulupaus ja Helsingin yliopiston strategia ohjaa myös jokaisen yksittäisen palvelun kehittämistä.

Tutustu palvelulupaukseen ja yliopiston strategiaan. Käy läpi jokainen palveluportfolioon sijoittamasi palveluidea, ja varmista että ideat toteuttavat palvelulupausta ja ovat strategian mukaisia.

Tiedekulman palvelulupaus

Helsingin yliopiston strategia

3.

PALVELUN KÄYTTÄJÄ

Kaikki palvelut tulee suunnitella tietyn kohderyhmän tarpeita ja motiiveita silmällä pitäen, vaikka palvelua käyttäisikin useampi kohderyhmä. Tiedekulmalle on määritetty 4 kohderyhmää ja 10 asiakasprofiilia, eli arkkityyppiä potentiaalisista asiakkaista. Tutustu Tiedekulman kohderyhmiin ja asiakasprofiileihin.

Tiedekulman kohderyhmät

Tiedekulman asiakasprofiilit

4.

ARVOLUPAUKSET

Tarkenna palveluportfolion sisältöä ja määritä jokaiselle palvelulle arvolupaus vastaamalla palvelukohtaisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä palvelulla pyritään saamaan aikaan? – Mikä on palvelun visio ja mitä ovat numeeriset tavoitteet?
  • Kuka on palvelun käyttäjä?
  • Miten palvelu auttaa käyttäjää saavuttamaan tavoitteensa?
  • Mikä on käyttäjän tärkein henkilökohtainen hyöty käyttää palvelua?
  • Mitkä ovat palvelun onnistumisen kolme kriittisintä edellytystä? – Tee alustavat oletukset, ja testaa myöhemmin käyttäjillä.
  • Mitä palvelu käyttäjälle lupaa? – Kiteytä lupaus yhteen lauseeseen.

Lisätietoa arvolupauksen suunnitteluun:

Value Proposition Design

KEHITYSVAIHEEN TUOTOKSET

 

DEADLINE:

4.3.2016

ESITTELY:

10.3.2016

  1. Suunnittelukriteerit täyttävä palveluportfolio
  2. Palvelukohtaiset arvolupaukset