PALVELUKONSEPTIN KULMAKIVET

 

Tiedekulman palvelukonsepti pohjautuu kävijöiden tärkeimpien asiointimotiivien ympärille rakennetuista seitsemästä Cornerista. Jokaisen Cornerin toiminta muodostuu yhteisöllistä oppimista ja vuorovaikutusta tukevista palveluista ja tapahtumista.

Visitor Corner toivottaa kaikki tieteen ystävät tervetulleeksi akateemiseen yhteisöön. Se on Helsingin yliopiston ensimmäinen kontaktipiste, ovi yliopistoon ja sen palveluihin, joka toimii fyysisenä ja virtuaalisena kanavana yhteistyön aloittamiselle. Community managerit ohjaavat vuorovaikutusta ja ottavat kävijät vastaan.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Opastuskierrokset vierailijoille
 • Asiakaspalvelupiste (fyysinen ja online)
  • tilavaraukset, yhteyshenkilöt
 • Tietopaketit Helsingin yliopistosta:
  • Aloita tutkimusyhteistyö
  • Tule opiskelemaan
  • Mitä Helsingin yliopistossa tutkitaan?

Tiedekulman tilat toimivat uudenlaisena yhteisöllisen oppimisen alustana ja inspiroivana työympäristönä, joissa hyödynnetään uusinta tutkimustietoa monikanavaisista oppimisympäristöistä ja työnteon tekniikoista. Work Corner tukee vuorovaikutteisia työpajoja, ideointia ja yhteiskehittämistä. Tarjolla on myös yksilötyöpisteitä. Tiedekulmassa tapaat muita yliopistolla työskenteleviä ja opiskelevia rennossa, inspiroivassa ympäristössä, voit vaihtaa ajatuksia ja oppia uutta.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Drop-in-työpisteitä hyvillä verkkoyhteyksillä Helsingin keskustassa
 • Muuntuvat ja viihtyisät ryhmätyötilat, jotka on varusteltu nykystandardein (mm. Presemo, videoneuvottelut)
 • Ravintolapalvelut

Millaista on tulevaisuuden oppiminen ja työnteko? Learning Corner kokoaa yhteen parhaat oppimiseen liittyvät käytännöt, pedagogiikan huippuosaajat sekä oppimisteknologian mahdollisuudet. Learning Cornerissa Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsenet, pedagogit sekä yhteistyökumppanit kokeilevat  oppimismenetelmiä ja työkaluja. Learning Corneriin ohjataan Suomen koulutusjärjestelmään tutustuvat asiantuntijaryhmät ympäri maailmaa.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Avoimet luentokurssit, joissa kokeillaan uusia oppimiskäytäntöjä ja -ympäristöjä.

 • Ajatuksia ja työkaluja oman ja organisaation oppimisen, työnteon ja ajanhallinnan kehittämiseen

 • Yritysyhteistyöprojektit

 • Tiedekasvatuskurssit ja tapahtumat lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen

 • Henkilöstön täydennyskoulutus

Partnership Corner saattaa yhteen tutkijat sekä puolueetonta tietoa hyödyntävät ja rahoittavat osapuolet. Tavoitteena on maksimoida tutkimuksen vaikuttavuutta, käydä dialogia jo ennen tutkimuksen aloitusta sekä saattaa yhteen toimijoita, joiden kannattaa yhdistää voimansa.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Tutkimusrahoitus (esim. joukkorahoitus, kumppanuushankkeet, Suomen Akatemian ohjelmaseminaarit ja EU Horizon -valmistelu)
 • Verkostoitumistapahtumat tutkijoille ja yhteistyökumppaneille
 • Toimeksiantotutkimukset ja -gradut
 • Impact Clinic -sparraus
 • Viestintäpalvelut digitaalisen jalanjäljen maksimointiin (yhdessä Media Cornerin kanssa)

Career Corneriin on kerätty urasuunnitteluun ja yrittämiseen liittyvät palvelut sekä poikkitieteelliset yhteistyöprojektit. Career Corner auttaa ainevalinnoissa ja urasuunnittelussa ja pyrkii nopeuttamaa HY:n opiskelijoiden pääsyä työelämään. Opiskelijat saavat tärkeitä työelämävalmiuksia sekä kontakteja yliopiston ulkopuolelle.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Uraohjausta ja mentorointi pienryhmissä
 • Talent matching -uraklinikka opiskelijoille ja työnantajille
 • Pro gradu -toimeksiannot ja poikkitieteelliset projektikurssit
 • Työnhakuklinikka
 • Helsinki Think Company ja yrittäjyyspalvelut

Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen ja monikanavaiseen julkaisemiseen. Vaikuttavuusviestinnän ammattilaiset järjestävät tutkijoille ja opiskelijoille vaikuttavaan viestintään liittyvää opastusta ja kursseja. Tavoitteena on synnyttää ”tiedehittejä”, sisältöjä ja keskustelunaiheita, joita voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa ja yliopiston ja Tiedekulman viestintäkanavissa. Tiedekulmassa on myös studio suoria lähetyksiä varten, kaikilla yliopistolaisilla on mahdollisuus esitellä omia löydöksiään julkisesti.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Media- ja viestintäsparraus tutkimuksen yleistajuistamiseen
 • Ammattimaisten mediasisältöjen tuottaminen (esim. infografiikat, animaatiot, podcastit tai videotaltioinnit)

Experience Corner on Tiedekulman monikanavainen, vuorovaikutteinen tiedeviestinnän ”alusta”. Experience Cornerissa oivallat, miten monipuolisesti tiede ilmenee arjessa ja mitä tieteellä voi saada aikaan. Huippututkimus ja ajankohtaiset aiheet muuntautuvat kansantajuisiksi keskustelunaiheiksi ja osallistavaksi toiminnaksi. Jatkuvasti vaihtuva ohjelmisto rakentuu yliopiston painopistealueiden ja ajankohtaisten tapahtumien ympärille.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Tiedetapahtumat ja teemapäivät
 • Vuorovaikutteiset esillepanot tutkimushankkeista ja innovaatioista
 • Osallistava tutkimus

Tiedekulman ravintola kerää ihmiset kahvin, lounaan tai oluen äärelle Suomen ensimmäisessä tiedebaarissa. Tila muuntuu vuorokaudenajan mukaan. Food & Drink voi laajentua ulos Yliopistokadulle street food -hengessä. Yliopiston opiskelijat ja tutkijat voivat tuottaa sisältöä tapahtumiin.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Yhdistetty ajanvietto- ja työskentelypaikka Helsingin keskustassa. Syötävää ja juotavaa aamusta myöhäiseen iltaan
 • Catering-palvelut
 • Teemoitettuja tapahtumia brunssista discoon, standupiin, tiedeillallisiin tai vaikka runokaraokeen.

Shopin kautta löydät kiinnostavia kirjoja, lehtiä, julkaisuja ja Helsingin yliopiston tuotteita. Turistit ja tutkijavieraat löytävät hauskoja matkamuistoja Suomesta. Shopia voi käyttää myös joukkorahoituksessa: esimerkiksi ostamalla tietyn tuotteen tilitämme 5 euroa Itämeri-tutkimushankkeelle.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Kirjakauppa
 • HY-tuotteet ja matkamuistot
 • Vaihtuvia popup-myyntipaikkoja yrittäjille

Ajattelu vaatii vastapainoksi fyysistä rasitusta. UniSport toivottaa kaikki tervetulleiksi pitämään huolta kunnostaan. Se on kohtauspaikka, jossa suorittaminen jää vähemmälle ja kokemukset korostuvat. UniSportista löytyy jokaiselle jotakin: voit olla vasta-alkaja, me opastamme ja ohjaamme sinut alkuun. Saatat olla myös liikuntakonkari, silloin tarjoamme kattavat puitteet harrastuksellesi ja haastamme sinut kokeilemaan uutta.

PALVELUESIMERKKEJÄ:

 • Ohjattu ryhmäliikunta & kuntosali
 • Yksilö- ja hyvinvointipalvelut
 • Lainattavat urheiluvälineet
 • Mahdollisuus järjestää teemajoukkoliikuntaa, esim. yhdistää luento spinning-tuntiin
 • Säilytystilojen vuokraus varusteille

ASIAKKAANA TIEDEKULMASSA

 

PELIYHTIÖ JÄRJESTÄÄ ONGELMANRATKAISUTAPAHTUMAN OPISKELIJOILLE JA TUTKIJOILLE

1.

Suomalaista peliyhtiötä edustava Kari saa ehdotuksen Helsingin yliopistolta tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa uudessa Tiedekulmassa.

Kari suhtautuu asiaan aluksi skeptisesti, koska yliopisto vaikuttaa hänestä jähmeältä ja pölyiseltä laitokselta.

tiedekulma_kuvitus_kiia_collaboration_1

2.

Kari yllättyy huomatessaan, että Tiedekulman sivustolla on peräti 325 henkilöä kirjautuneena.

Hänen entisellä työnantajallaan on käynnissä tapahtuma, jossa ratkaistaan yrityksen kehityshaasteita yhdessä yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

tiedekulma_kuvitus_kiia_collaboration_2

3.

Hän tapaa Food & Barissa Tiedekulman community managerin, joka kertoo Helsingin yliopiston eri yhteistyömalleista.

Kari päättää järjestää ongelmanratkaisutapahtuman opiskelijoille ja tutkijoille.

tiedekulma_kuvitus_kiia_collaboration_3

4.

Karin tavoite on löytää osaavia työntekijöitä ja saada kehitysideoita uuteen peliin, joka perustuu
peruskoulun pelillistämiseen.

Peliyhtiön lisäksi tehtävään alustaa Learning Cornerin asiantuntijat, jotka ovat paikalla tarjoamassa uusia näkemyksiä yhteisölliseen oppimiseen.

Opiskelijat siirtyvät Work Cornerin tiloihin ratkomaan tehtäviä.

tiedekulma_kuvitus_kiia_collaboration_4

TIIMI PITCHAA RAHOITUSTA TUTKIMUKSELLEEN

1.

Tutkijatiimi on hakenut pitkään rahoitusta uudelle hankkeelleen, jossa tutkitaan kognitiivisten oppimisedellytysten kehittämistä taiteen avulla.

Tiimi kuulee uudesta Tiedekulmasta, joka tarjoaa mahdollisuuksia tavata potentiaalisia rahoittajia perinteisten rahoituskäytäntöjen ulkopuolelta.

tiedekulma_kuvitus_kiia_researchers_1

2.

Community manager opastaa livechatin kautta tapahtumista ja tutkimusrahoituksen saamisesta sekä järjestää tapaamisen Partnership Cornerin tuottajan kanssa. Learning pitch night -tapahtuman aiheena on joukkorahoituksen käynnistäminen media-alan ammattilaisten avustuksella, jossa tutkijat esittävät hankeideoitaan yritysten edustajille.

Tiimi varaa pienryhmämentorointisession Media Cornerista tutkimushankeensa tuotteistamiseksi.

tiedekulma_kuvitus_kiia_researchers_2

3.

Tiimi innostuu uusista mahdollisuuksista, ja päättää lähteä Tiedekulmaan valmistelemaan hissipuhetta tulevaa tapahtumaa varten ja tapaamaan tuottajaa.

Multimediaseinän kautta he tarkistavat ryhmätyötilojen käyttöasteen ja varaavat työtilan itselleen yläkerrasta.

tiedekulma_kuvitus_kiia_researchers_3

4.

Työtila tukee ryhmätyöskentelyä erinomaisesti; tila voidaan muokata juuri tähän istuntoon.

Yksi piirtää suunnitelmaa valkotaululle, toinen dokumentoi suunnitelmaa koneellaan ja kolmas tekee esitelmää hissipuheeseen.

tiedekulma_kuvitus_kiia_researchers_4