TIEDEKULMAN VISIO

 

Tiedekulma on täyttänyt tavoitteensa, kun se synnyttää uusia keskustelunaiheita, verkostoja ja tekoja paremman maailman puolesta. Oli kävijä kaupunkilainen, abiturientti tai kansainvälinen huippuprofessori, hän lähtee aina yhtä ajatusta ja oivallusta rikkaampana.

YHTEISÖLLINEN OPPIMIS- JA TYÖYMPÄRISTÖ

HUIPPUTIETEEN HERMOLLA

KANSAINVÄLINEN KOHTAUSPAIKKA

PALVELULUPAUS

 

Tiedekulman palvelulupaus: It makes me think, It makes me talk, It makes me tick syntyy yhdistämällä uskottavaa sisältöä kiinnostavaan tapaan toimia.

USKOTTAVA SISÄLTÖ

KANSAINVÄLISEN TASON TIEDE

 

Yliopiston painopistealueista muodostuvat poikkitieteelliset pääteemat, joiden ympärille dialogia, yhteishankkeita ja ajankohtaisia tapahtumia rakennetaan.

Kansainväliset menestystarinat, viitatuimmat tutkimukset ja kiinnostavimmat tekijät ja yhteistyöhankkeet lunastavat lupauksen uskottavasta tieteellisestä sisällöstä.

+

KIINNOSTAVA TAPA TOIMIA

AKTIIVINEN JA AVOIN YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI

 

Arvon yhteisluonti, yhteisöllinen oppiminen ja osallistava tekeminen ohjaavat Tiedekulman kaikkea toimintaa. Omaehtoisen tutkimuksen ja tieteentekemisen paikka säilyy kampuksilla, kuten tähänkin saakka.

Poikkitieteellinen dialogi yhteistyökumppaneiden kanssa ei synny pelkästään yliopiston vaan asiakkaan, eli yhteiskunnan ja yksityisen sektorin, tarpeista.

=

IT MAKES ME THINK.
IT MAKES ME TALK.
IT MAKES ME TICK.